BİLGİLENDİRME:

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, taraflar arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan veri paylaşımı ile ilgili olarak ekteki veri sahibi açık rıza formunu (gizlilik sözleşmesi var ise anılan sözleşmeyi) imzalayıp kaşeleyerek tarafımıza geri e-mail atmanızı önemle rica ederiz.

AÇIK RIZA ONAY FORMU

Kültür Mah.Dr. Mustafa Enver Bey Cad.No:18 İç Kapı No:1 Konak-İZMİR adresindeki Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ ‘a (Metinde kısaca Hekim/Muayenehane/Doktor/Klinik olarak ifade edilecektir) ait Aydınlatma/Bilgilendirme Yazısını okuduğumuzu, tarafımıza iletilen “Aydınlatma Metni”nde yer alan şartlar çerçevesinde, veri sorumlusu Hekim tarafından Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;Firmamız ve yetkileri Kimlik Bilgileri (İsim, soy isim, SGK numarası, T.C. Kimlik numarası, vergi numarası & kayıtlı olunan vergi dairesi,), Firmamız ve yetkilileri İletişim Bilgileri (Adres, Telefon numarası, E-posta Adresi) , finans , muhasebe ve ödeme işlemlerine dair firma verilerimiz ile ile taraflar arasındaki hizmet ilişkinin yürütülmesi bakımından gerekli olan diğer firmamız kişisel verilerimizin;

-Taraflar arasındaki sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

– İş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

– Finans, muhasebe ve ödeme işlemlerinin yapılabilmesi

– Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi

-Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Hekimin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

-Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

-Muayenehanenin fiziksel güvenliğinin sağlanması

-Muayenehane içerisinde ve çevresinde görüntü kaydının tutulması,

-Hizmet ilişkisi kapsamında faaliyetleri yürütmek amacıyla,

-İletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,

-Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Tedarik Zincirinin Yürütülmesi

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

– Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası

-Vekaletname ve imza sirkülerlerinin kontrolü amaçalarıyla,

 

Elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemlerle, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesini ve ;

Hekim ve muyanehanesinin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla;

-Yetkili kurum ve kuruluşlara, avukatlara, mali müşavirlere;

-Finans, muhasebe ve ödeme işlemlerinin, sözleşme süreçlerinin, mal/hizmet alış/satış süreçlerinin, ürün/hizmetlerin ifa süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla tarafların finans, muhasebe ve satın alma/pazarlama birimlerine, avukatlarına, mali müşavirlerine ve bankalara;

– İş ve iletişim faaliyetlerinin ve hizmet ilişkinin gerçekleştirilmesi, hekim ve muayenehanesinin fiziksel güvenliği ve bilgi güvenliği süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla anlaşmalı bilgi işlem danışmanlık firmasına, yurtiçi ve yurtdışında bulunan müşteri, tedarikçi ve sunuculara aktarılmasını,

kabul ediyoruz.

MÜŞTERİ ADI KAŞESİ